Sheet metal

  • Sheet metal

    Sheet metal

    P&Q metall lavha fabrikasiga ega emas, shuningdek, xaridorlarning talablariga binoan metall lavha qismlarini ham ta'minlashi mumkin. Kichikdan katta o'lchamlarga, asosan yorug'lik va ko'cha mebellarini qo'llashda.